Gustavsbergs hamn. Rundvisning

Gustavsbergs hamn. Rundvisning

obs. Bilden på ovan – vet någon vem fotografen är?   Fint minne från strandpromenaden nere i hamnen.

Här vill vi presentera mer om kulturen och fastigheterna vi har precis kring oss. Historien, och vad som har skett i alla de vackra hus vi är omringade av.

Har du någon mer historia om huset som Bistron idag finns i?  Kuriosa / någon speciell händelse eller detalj?  Mejla till anna.runberg@gmail.com  Märk mejlet med ”text Gustavsberg till hemsidan”.    Tack på förhand.

****

Nedan följer ett bidrag från Marianne och Jan Landqvist.  Det kommer även en kort presentation av de två inom kort.   Texten nedan har paret skrivit och delgivit oss på Bistron. Tack för att vi kan få dela historien!

Om miljön kring Bistro Gustavsberg.

Gustavsbergs porslinsfabrik grundades 1825 och tillverkningen pågick fram till 1993. Viss keramisk produktion bedrivs fortfarande men idag i blygsam omfattning i jämförelse med på fabrikens storhetstid under större delen av 1900-talet. Antalet anställda uppgick då till över tvåtusen personer. Flera av de kvarvarande byggnaderna ger fortfarande en viss känsla av den gamla fabriksmiljön även om såväl bebyggelsen som den omgivande miljön har genomgått och fortfarande genomgår stora förändringar.

När man besöker fabriksområdet möter man flera av de äldsta byggnaderna som omger en liten park. Den allra äldsta, så kallade Gula Byggningen, som vänder sin andra sida mot Farstaviken var det blivande storföretagets första byggnad som stod färdig 1826. Mittemot denna och på andra sidan parken ligger vad som benämns Torkhuset som inrymmer Gustavsbergs Porslinsmuseum. Museet drivs idag som en filial tillNationalmuseum som efter omfattande folkliga räddningsaktioner nu förfogar över närmare femtiotusen föremål som tillverkats på platsen.

 

Om vi med näsan mot Torkhuset/Porslinsmuseet förflyttar oss ett par byggnader åt vänster så kan vi besöka Deli Verkstan, marknadsförd som ”en saluhall i miniformat”. Den ligger inrymd i vad som för de flesta gamla gustavsbergare är före detta Brandstation men huset tillkom från början som hemvist för dem som arbetade med beredning av lermaterial. Man bearbetade de porslinsmassor som skulle transporteras vidare till produktionen och har därför länge fått heta Gamla slamhuset.

 

”Formningen” av materialet skedde i grannhuset Gamla verkstaden. Så där gästerna på nuvarande Hotell Blå Blom idag kan ta igen sig i sköna sängar och avnjuta sina frukostar slet för hundra år sedan drejare, formare och gjutare som passades upp av tolvåriga pojkar som hade att infinna sig för tjänstgöring efter avslutad skolgång. De liksom samtliga arbetare väckta och ”inringda” i ottan av vällingklockan på Gamla slamhusets tak. Klockan har tystnat sedan många år och kan idag beskådas inne i Porslinsmuseet.

 

Ihopbyggt med museet ligger ett par av de äldsta byggnaderna, de s.k. Brännugnshusen, byggda omkring 1850. Upp genom brännugnshusens tak stack de karaktäristiska murade tegelskorstenar upp som idag utgör Värmdö kommuns vapen. Där brändes föremålen till porslin efter att ha torkats i Torkhuset, en process som tillsammans med glasering och dekorering skedde i Målarsalshusen från 1872. Det benämns idag Dekorhusetoch inhyser delar av konstnärskollektivet G-Studion i Gustavsberg.  I bottenvåningen driver det finska företaget Iittala försäljning av glas, porslin m.m. bland annat porslin för det dukade bordet från tillverkaren Arabia. Arabia var en gång såväl samarbetspartner som senare konkurrent till Gustavsbergs porslinsfabrik och den senare avslutade sin butiksverksamhet i samma lokaler i samband med fabrikens avveckling 1993.

 

Byggnaderna som beskrivs här ger en tydlig bild av hur koncentrerad tillverkningen en gång var till en begränsad yta vid jämförelse med det senare nittonhundratalets storföretag som dominerade samhället Gustavsberg. Idag finns i Brännugnshusen, utöver en del av Porslinsmuseet och en populär restaurang, Bistro Gustavsberg, även en antikhandel och en verkstad i vilken du som besökare kan ta del av tillverkning och målning av Lisa Larsons keramiska figurer. Verkstaden är en del av Keramikstudion Gustavsberg AB som i likhet med den på annan plats inom fabriksområdet fortfarande pågående tillverkningen vid Gustavsbergs Porslin AB. Båda är avläggare och förlängningar av den fabrik som startade på platsen 1825.

 

Bistro Gustavsberg är öppen året runt och på den nuvarande uteplatsen tilldrog sig i slutet av 1800-talet de populära, senare omtalade och omskrivna midsommarkalasen som brukspatron, Wilhelm Odelberg, ordnade för sina underlydande och anställda. Odelberg höll i många år ett vakande öga över sitt fögderi även efter sin död i form av den skulptur som står mellan Gula byggningen och Tornhuset, brukets före detta huvudkontor. Bysten som är utförd av skulptören Carl Milles och som alltså ursprungligen var vänd in mot fabriksområdet vändes senare av några medkännande efterträdare. Man tyckte väl att även han skulle få ta del av den mer njutbara utsikten över Farstaviken och Strandviksparken på motstående sida.

 

Gustavsberg i januari 2022

Marianne och Jan Landqvist